Όροι Χρήσης

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα πώλησης διακοσμητικών ειδών και εξοπλισμού καταστημάτων ( επαγγελματικών χώρων) μέσω Διαδικτύου www.eshop-dcse.gr  ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο ‘Design Construction Shop Exhibition - DCSE’ που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Παναγούλη Αλέκου 28, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14231, με ΑΦΜ:998589681, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας , Γ.Ε.Μ.Η.: 008229901000 και η λειτουργία του διέπεται από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
 
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα “DesignConstructionShopExhibition - DCSE” που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eshop-dcse.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος από τους χρήστες δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, καθώς η ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής προϋποθέτει ρητά και ανεπιφύλακτα την αποδοχή τους.
 
Η εταιρία Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί ελεύθερα τις προϋποθέσεις και τους όρους των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει τους τελικούς καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
 

1. Πληροφορίες & Προϊόντα

H εταιρία Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα όσον αφορά τις πληροφορίες που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο για την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχόμενων συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρία Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.
 

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα DesignConstructionShopExhibition - DCSE ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. ή τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 

3. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν μπορεί να παράσχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες/χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η εταιρία Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 

4. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. για: 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με Ε-Mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου 2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με E-Mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ. 3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με E-Mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας) 4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με E-Mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων 5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με E-Mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών 6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων 7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο 8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 

5. Ασφάλεια

Η εταιρία Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
 

6. Εγκυρότητα Παραγγελιών

Η εταιρία Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. αναγνωρίζει σαν έγκυρη και προς εκτέλεση παραγγελία μόνο αυτές που πληρούν τους όρους χρήσης και έχει εκτελεστεί ένας από του δύο τρόπους πληρωμής. Μόνο και μόνον τότε θα οδεύει προς εκτέλεση η παραγγελία.   
 

7. Προϊόντα

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις και μέσο emailαπό το προσωπικό της εταιρείας μας.
 
Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ανάλογα με την ένδειξη:
Διαθέσιμο στο κατάστημα: 2 - 3 εργάσιμες ημέρες
Άμεσα Διαθέσιμο : Χρόνος παράδοσης 2 - 4 εργάσιμες ημέρες
Κατόπιν Παραγγελίας : ανάλογα με την διαθεσιμότητα του προμηθευτή μας από 7 - 15 εργάσιμες μέρες
Προ Παραγγελία : ανάλογα με την διαθεσιμότητα του προμηθευτή μας από 7 - 15 εργάσιμες μέρες
 
Για τις περιπτώσεις Προ Παραγγελία και Κατόπιν Παραγγελίας: η ακριβείς ημερομηνία παράδοσης θα ενημερώνεται στον πελάτη πάντα μετά την έγκυρη ολοκλήρωση της παραγγελίας του με email σε 1 ή 2 εργάσιμες μέρες.
 
Τα προϊόντα που είναι με την ένδειξη Κατόπιν Παραγγελίας είναι προϊόντα που η εταιρείας μας δεν διατηρεί απόθεμα και δεν επιστέφονται διότι έχουν παραγγελθεί αποκλειστικά για την συγκεκριμένη παραγγελία του κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 

8. Επιστροφές Προϊόντων

Οι επιστροφές προϊόντων γίνονται αποδεκτές μόνο μετά από συνεννόηση μεταξύ της Φ. Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και του πελάτη και εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Η επιθυμία επιστροφής πρέπει να γίνετε γνωστή από τον πελάτη μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες μέσω του email:info@dcse.gr ή ΦΑΧ: 210 2516157. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα είναι στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε, χωρίς να έχει ανοιχθεί η συσκευασία του κατασκευαστή και συνοδεύονται από την Απόδειξη Λιανικής ή το Τιμολόγιο Πώλησης. Τα έξοδα παραλαβής του προϊόντος και αποστολής του στην έδρα της εταιρίας μας επιβαρύνουν τον πελάτη.

9. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων κατά την παράδοση

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν θεωρηθεί ελαττωματικό (Κατασκευαστικό) κατά την παράδοση, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στην εταιρεία μας εντός 14 ημερών από την ημερομηνία της αγοράς και κατόπιν συνεννόησης πάντα, η επιστροφή του θα γίνεται με χρέωση της Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στο κατάστημα που διατηρεί η εταιρία, είτε με αποστολή αυτού, επιβαρυνόμενη η εταιρία με τα έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής της και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Φ.Κυρτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.. Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης, Απόδειξη Λιανικής κλπ. και πλήρη τη συσκευασία του.

 

Ενναλακτικά σας προσφέρουμε :

  1. Αντικατάσταση με το ίδιο προϊόν.
  2. Αγορά προϊόντων ισόποσης αξίας.
  3. Επιστροφή χρημάτων.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης:
 
Ο χρήστης/καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων μας, σύμφωνα με το αποδεικτικό παραλαβής της εταιρίας ταχυμεταφορών. Για τη διαδικασία επιστροφής ισχύουν τα ανωτέρω του παρόντος.
 
Σε περίπτωση υπαναχώρησης, το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τυχόν ταμπέλες που το συνοδεύουν, να μην έχει ανοιχθεί η συσκευασία του, να μην έχει υποστεί φθορές. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα μεταφορικά βαραίνουν τον χρήστη/καταναλωτή. Για ελαττωματικά προϊόντα ισχύουν τα παρακάτω.

10. Εγγύηση προϊόντων

Τα αντικίμενα που πωλουνται στην ιστοσελιδα www.eshop-dcse.gr συνοδευονται κατά την αποστολή τους με τα κατάλλήλα έγγραφα του κάθε κατασκευστή τους και του όρους εγγυησης τους.